Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers voor De Höfte en het belang daarvan is zeer groot.
Vanaf de aanvang van de activiteiten begin jaren 90 (toen er alleen nog maar vrijwilligers betrokken waren) tot heden. Als dank voor hun inzet organiseert De Höfte jaarlijks een vrijwilligersdag met barbecue. Tijdens de kerstmaaltijd sluiten we het jaar op een informele gezellige wijze af en luiden we het nieuwe jaar in met de nieuwjaarsborrel. De vrijwilligersgroep kenmerkt zich door de saamhorigheid, waarbij iedereen welkom is om zich aan te sluiten.

Er zijn een aantal groepen vrijwilligers te onderscheiden:

Vrijwilliger worden?