Stichting Vrienden van De Höfte

Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI)

Naam:

“STICHTING VRIENDEN VAN NATUUR EN MILIEU EDUCATIEF CENTRUM DE HÖFTE” te Oldenzaal.

Opgericht: 26 mei 2003

RSIN: 816259422

Contactgegevens:

Secretariaat:                                                                                                                        

Dhr.J.P.M.Huijsmans

Hogelandstraat 19

7573CK Oldenzaal

tel 0541-514692 of

06-51637066

email:  jpmhuijsmans@kpnplanet.nl

Bestuurssamenstelling:

dhr. Mr. W.C.M. Gaalman, Voorzitter

dhr.J.P.M.Huijsmans, Secretaris

dhr. G.Vixseboxse, Penningmeester

dhr. M. De Leeuw Lid

dhr. Ch. Beckmann Lid

De Doelstelling:                                                                                                                    

1) De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan de te Oldenzaal gevestigde stichting  “Stichting Natuur en Milieu Educatief Centrum de Höfte”.

a) het verlenen van diensten en algemene begeleiding – en het geven van adviezen op onder meer financieel terrein;

b) het, waar nodig, organiseren van financiële akties.

2) De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid:                     

Aan de bestuursleden van de Stichting worden geen beloningen of vergoedingen verstrekt.

Uitgeoefende Activiteiten en financiële verantwoording:

Beleid en financiën 2013

Beleid en financiën 2014

Beleid en financiën 2015

Beleid en financiën 2016

Beleid en financiën 2017

Beleid en financiën 2018

Beleid en financiën 2019