Hakim in Stadstheater de Bond

Op vrijdag 3 juni zijn 7 Oldenzaalse basisschoolgroepen naar een voorstelling van Hakim in de Bond geweest.
Het was een bijzondere voorstelling want het decor was door de leerlingen zelf gemaakt van afval.

NMECO de Höfte heeft in samenwerking met de Gemeente Oldenzaal een project aangeboden aan alle Oldenzaalse basisscholen. Er werd een les aangeboden aan de scholen waarin kinderen nadenken over  “wat is zwerfafval”  , “wanneer vind ik het erg “  wat is de  afbraaktijdvan een bananenschil en een colablikje.

Daarna gingen de kinderen gewapend met een afvalprikker en plastic zak de straat op.
Ze zijn erg geschrokken van de hoeveelheid afval die ze  gevonden hebben.
Daarna werd er door de kinderen van afval een kunstwerk gemaakt.
Ze waren erg creatief en de Oldenzaalse kunstenaars Odette Lansink en Marijke Kip hadden de moeilijke taak de 1e t/m3e prijs toe te kennen.

De eerste prijs was voor groep 5 van de Fransiscusschool (zie foto samen met Hakim in de Bond).
De gemaakte kunstwerken fungeerden als decor voor de voorstelling van Hakim.

Van het project is door Tonnie van de Meche een prachtig filmpje gemaakt dat te bewonderen is op you tube.   Hierna de link om het het filmpje te bekijken. https://youtu.be/OLgau_tfCLUafvalproject

 

 

 

 

Plantenspreekuur

heemtuin

Heemtuin

Bij de boerderij van de Höfte is een prachtige parktuin aangelegd,  het is heerlijk om in deze tijd van het jaar even door deze tuin te struinen en te ontdekken wat er allemaal groeit en bloeit.  De tuin bevat op een kleinschalige manier een aantal elementen van het zo typische Twentse landschap.Er groeien diverse zeldzame planten, die op de rode lijst voorkomen.

akeleiBrochure

 

Er is een prachtige brochure gemaakt van de diverse biotopen. Deze is voor € 2,50 te verkrijgen bij de Höfte.
Bezoekers kunnen aan de hand van deze brochure en de borden die in de heemtuin staan veel zien en leren over de Heemtuin en de planten en dieren die er leven.

 

 

 

 

 

 

 

orchideePlantenspreekuur

Op maandag 30 mei houdt De Höfte een open planten spreekuur.
Iedereen kan tussen 13:00 en 14:00 uur komen om vragen te stellen over plant en/of tuin.
Chris Jellema zal zijn deskundigheid los laten op alle vragen. Jellema heeft 40 jaar ervaring in land- en tuinbouw onderwijs en gaf tot voor kort bijscholing aan docenten biologie.
Aan de hand van de meegenomen plant of het stekje zal Chris Jellema tijdens het spreekuur allerlei vragen beantwoorden en advies geven. Vragen als waarom doet mijn kamerplant het niet? Ik heb een plant ontdekt in mijn tuin welke plant is dit? Maar ook vragen over moestuinen, snoeien, stekken etc. kunnen gesteld worden. Het spreekuur is gratis maar een vrije gift voor De Höfte wordt gewaardeerd.

lis

 Chris Jellema

Nog leuker is het om met een groepje onder leiding van Chris Jellema (biologie docent) een rondleiding door de Heemtuin doen.
Dit kan op aanvraag  en er kunnen thema’s aan bod komen als;
“ Eetbare natuur”, “Bijbelse planten”, “Geneeskrachtige en verfplanten”.
Andere onderwerpen zijn tevens bespreekbaar.

Op maandag 27 juni aansluitend aan het plantenspreekuur is er voor  individuele bezoekers
een rondleiding door de Heemtuin met Chris Jellema van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden:  dehofte@gmail.com
kosten:   inclusief koffie bedragen € 5,- p.p.

Voor meer informatie www.dehofte.nl, 0541-510925

 

 

Geboorte

Lakenvelder Kalfje en Bonte Biggetjes

Vrijdag 13 mei is onze zwarte Lakenvelder koe bevallen van een rood koe kalfje.
lakenvelders

Ontstaan Lakenvelder ras

De lakenvelder is een oud ras, er zijn beschrijvingen van een dergelijk rund met een soort laken bekend uit ca. 1200.
In de zeventiende eeuw liepen er al Lakenvelders rond in Nederland, welke doelbewust gefokt werden op aftekening en andere specifieke lakenvelder eigenschappen. Omdat alleen in Nederland eeuwen gefokt is met deze runderen met hun specifieke kenmerken mogen we spreken van een echt Nederlands ras.
In de negentiende eeuw werden de Lakenvelder veel gehouden door aristocraten (er waren toen ca. 1000 Lakenvelders door heel Nederland) en werd het daarom ook wel park rund genoemd. I
In 1918 waren er nog maar ongeveer 300 Lakenvelders in Nederland, dit kwam door de ruimingen i.v.m. tuberculose bestrijding.
Er is toen wel geprobeerd een fokprogramma op te zetten, maar door de verschillen van mening tussen de fokkers liep dit op niets uit. In 1950 dreigde de Lakenvelder voor de tweede keer in zijn geheel uit te sterven. Er werd in dat jaar een rundvee verordening uitgevaardigd die inhield dat alleen door een stamboek erkende stieren voor de fokkerij gebruikt mochten worden. Aangezien de Lakenvelder geen stamboek had, kon er zo niet meer officieel worden gefokt. Gelukkig waren er een aantal gedreven fokkers, die stiekem een fokstier aanhielden.

Zeldzame huisdier rassen

In 1976 werd de Stichting Zeldzame huisdier rassen (SZH) opgericht. Deze stichting stelde zich ten doel om de oude, zeldzame, Nederlandse landbouwhuisdieren in stand te houden door middel van inventarisatie en registratie van individuele dieren van de (nog bestaande) rassen. De Lakenvelder valt sindsdien ook onder de zeldzame huisdier rassen.

Beschrijving

Het Lakenvelder herken je aan de witte band (het zogenaamde laken) rond de middenhand van het rund, dus tussen schouder en heup. De voor- en achterhand zijn zwart of rood van kleur. Er mogen geen witte aftekeningen voor komen aan kop en ledematen. De Lakenvelder is een fijn gebouwd rund. Meestel wat kleiner van stuk dan de andere Nederlandse veerassen. De dieren hebben een sprekende kop met vluchtige horens, een dunne huid met een fijne beharing en een donker gekleurde tong. Ze worden vooral gehouden als zoogkoeien en voor de vleesproductie.

Biggen Kato

Zaterdag voor Pinksteren is onze Bonte Bentheimer zeug Kato bevallen van 8 biggetjes.
Ze zijn allemaal mooi bedekt met zwarte stipjes en ze groeien al zichtbaar.
Moeder Kato is apetrots en zorgt goed voor haar kroost.

De Höfte is 7 dagen per week geopend, dus kom snel kijken naar de biggetjes en het kalfje Silke!
biggen kato mei 2016

 

 

 

 

 

 

 

Schaapscheerfeest

Woensdag 1 juni schaap scheren

Op woensdagmiddag 1 juni worden de schapen geschoren bij NMECO de Höfte.
De schapen hebben dan alweer een jaar rondgelopen met een dikke vacht wol.
Deze wordt door onze schaapscheerder geschoren, zodat de schapen weer een nieuwe vacht kunnen ontwikkelen.
De wol laat als het een paar dagen warm is geweest vanzelf een beetje los en onder groeit alweer een nieuwe laag wol.
mergelland

Knutselen

Rondom dit schaap scheren organiseert NMECO de Höfte allerlei gezellige en educatieve activiteiten voor kinderen.
Dit jaar hebben we weer een gevarieerd programma voor alle kinderen.
Onze vrijwilligers hebben leuke knutselwerkjes bedacht rondom schapen en hun wol.
De kinderen mogen een schaapje met echte wol maken, vingerhaken voor een kunstwerk en zelf wol spinnen.

Spinnen

Er zijn twee ervaren spinsters met hun spinnewiel aanwezig om de vers geschoren wol van de schapen te spinnen.
Kinderen kunnen zien hoe dit in zij werk gaat en het ook zelf proberen.

_DSC7712

 

 

 

OKids

Bijzonder deze keer is de aanwezigheid van OKids. Zij organiseren voor kinderen in Oldenzaal allerlei gezellige bijeenkomsten.
In de zomervakantie kunnen kinderen uit Oldenzaal voor een kleine bijdrage meedoen aan sport- spel en knutselactiviteiten.
Dit jaar is OKids aanwezig bij het schaap scheren met diverse spelletjes.

En verder……

Verder is er gezellige muziek, eten en drinken. We gaan broodjes bakken op het vuur, popcorn maken, er is koffie/thee en ranja met cake. En als het zonnettje schijnt zal een Boerderijs heerlijk smaken.

We hopen op prachtig weer en veel belangstelling

Het feest begint om 14:00 uur en duurt tot 16:30 uur. 

Like ons op facebook en lees meer over deze gezellige middag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheidsplein.

Vrijdag 22 april zijn we begonnen met de fysieke werkzaamheden voor het duurzaamheidsplein.  Die dag heeft de aannemer de “bouw uitgezet” en vonden de graafwerkzaamheden plaats. Wethouder Molema heeft de eerste schop in de grond gezet.

Höfte (1 van 1)-17 - kopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op het duurzaamheidsplein. Hier komt informatie over zonne-energie en allerlei andere vormen van duurzame energie. Ook kun je hier straks informatie vinden over duurzame verlichting, duurzaam tuinieren, waterhuishouding enz. enz.

In een later stadium ( fase 2 ) willen we hier graag educatief   “speelgoed”  plaatsen zodat kinderen met hoofd, hand, hart betrokken worden bij het onderwerp duurzaamheid en spelenderwijs geïnteresseerd raken .

Bijenlint

Vrijdag 22 april op de dag van de aarde is er op diverse plekken in Oldenzaal een bloemenmengsel gezaaid. Dit om ervoor te zorgen dat de bijen voldoende voedsel hebben en ervoor zorgen dat wij voldoende bloemen, planten en vruchten houden.

Bij de Höfte hebben we ongeveer 500 m2 meter ingezaaid met een bloemenmengsel. Dit hebben we gedaan met behulp van o.a.  een heleboel kinderen ,het college van Burgemeester en Wethouders en, het bestuur en de vrienden van de Hofte en inwoners van Oldenzaal. Waarvoor onze dank.

Nu moeten we even afwachten hoe het bijenlint er deze zomer uit gaat zien….. Wordt vervolgd.

Höfte (1 van 1)-2Höfte (1 cvan 1)-12Höfte (1 van 1)-18

Duurzaamheidsplein en bijenlint

Vrijdag 22 april op de dag van de aarde heeft Wethouder Molema de eerste schop in de grond gezet voor het duurzaamheidsplein.

Hiervan is door Tonnie van de Meche een leuk filmpje gemaakt.https://www.facebook.com/Oldenzaalinbeeld.nl/

Zaailint

De bijen

Wist je dat de bijen garant staan voor minstens 35% van onze voedselvoorziening?
Zonder bij dus een groot probleem voor het voeden van de mensen.
Verschillende ziekten onder de bijen zijn vanuit verre streken in onze bijenvolken geïnfiltreerd,
zoals Nosema parasiet, de Varoamijt en diverse bacteriële ziekten.
En dan nog de pesticiden die op de gewassen bespoten worden!

Een zaai lint in Oldenzaal

Een zaai lint van diverse planten door Oldenzaal.
Allemaal door elkaar en rijkelijk bloeiend.
Met daarop en omheen een gegons van insecten, hommels, bijen en vlinders.
Een geur- en kleurrijk geheel.
Dat is wat we voor ogen hebben.
steenhommel

Nieuwe kans voor bijen

Dit zaai lint is ontstaan om de agrarische monoculturen een beetje te compenseren,
zodat de insecten en vooral de bijen een nieuwe kans krijgen om te overleven.
De bijenstand gaat achteruit door verschillende oorzaken:
Vroeger hadden de boeren zelf meerdere bijenvolken op hun land staan.
Zij kenden het belang van bestuiving van hun planten en bomen maar al te goed.
En het leverde ook nog eens een heerllijke zoetwaar: Honing op!

Wat kun jij doen?

maar er valt wel degelijk iets aan te doen, menen de wetenschappers.
Maatregelen nemen kan vaak plaatselijk. Zo noemen de opstellers van het rapport de mogelijkheid
om langs de randen van akkers wilde stroken te laten bloeien die bestuivers aantrekken.
Stadsbewoners kunnen volgens de onderzoekers hun steentje bijdragen door
op hun balkon of in een bak voor het raam geurige bloemen te planten waar bestuivers graag een ommetje voor maken.
Ook een strook bloemen in de tuin zaaien helpt al.

De Bijenverenging Oldenzaal

De bijenvereniging Oldenzaal wil daarom samen met Natuur en Milieu Educatief Centrum de Höfte
een zaailint door Oldenzaal leggen.
Tenminste, als ú meedoet!
Wij stellen het zaad gratis ter beschikking, zolang de voorraad strekt.
U zaait in eigen tuin, op eigen erf, volkstuin, stoeptegeltuin enz.
Als tegenprestatie stuurt u ons te zijner tijd enkele foto’s van het resultaat.

Prachtig mengselbijtje

Het zaad is een mengsel van oa.
phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander,
juffertje in ’t groen, goudsbloem, korenbloem, malva, komkommerkruid,
dille, serradella, incarnaatklaver, cosmea en zonnebloem.

De dag van de Aarde.

Dit jaar valt de dag van de aarde op 22 april. Dat is een mooie dag om allemaal te zaaien.
De zaai instructies worden bij het zaad geleverd.
Als u de planten uit laat bloeien en zaad laat trekken, komen ze het volgend jaar weer op en ontstaat
een groene loper door de jaren heen.

De Groene Loper 2.0

Het zaad wordt door De Groene Loper Oldenzaal 2.0 ter beschikking gesteld
en door de provincie Overijssel gesubsidieerd.

Hoe werkt het?

Wij stellen het zaad gratis ter beschikking, zolang de voorraad strekt.
Jij zaait in eigen tuin, op eigen erf, volkstuin, stoeptegeltuin enz.
Als tegenprestatie stuurt je ons te zijner tijd enkele foto’s van het resultaat.

Het zaad is een mengsel van oa. phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander, juffertje in ’t groen, goudsbloem, korenbloem, malva, komkommerkruid, dille, serradella, incarnaatklaver, cosmea en zonnebloem.

Doet u mee? Vraag dan informatie aan bij Jan Oldekamp. Jan.oldekamp@planet.nl of meld u even bij bijen.oldenzaal@hotmail.com .

 

Geslaagde Paasmiddag

_DSC7694Veel belangstelling

Woensdagmiddag 23 maart was het verassend druk bij de Pasen op de Höfte.
Het onder de aandacht brengen van onze paasmiddag in de media, zoals lokale nieuwskranten en sociale media heeft zijn vruchten afgeworpen. Om twee uur liepen de eerst bezoekers al op het erf om te ontdekken wat er allemaal te beleven was.

Paashaas en circusspeelplaats

Elk half uur verstopte de Paashaas haar eitjes, onder grote belangstelling van ongeduldig wachtenden kinderen bij het hek van het eikenbosje. Er werd fanatiek gezocht en elk gevonden ei werd beloond met een snoepje.
Achter de boerderij had circusspeelplaats Demiori haar circus attributen uitgestald. Kinderen konden zo zelf diverse materialen uit proberen. Er werd enthousiast meegedaan met koorddansen en jongleren.

Op het erf

Op het erf van de boerderij was van alles te beleven._DSC7712
De kinderen konden spelletjes doen, zoals stoep krijten, blik gooien en stelt lopen.
Er was een imker aanwezig, die de kinderen veel kon vertellen over het maken van honing en het houden van een bijenvolk.
Ook het broodjes bakken op een houtskoolvuurtje was een enorm succes. De kinderen het wel 150 broodjes gebakken en ervan gesmuld met een knakworstje ertussen.

Knutselen

Het knutselen in de boerderij genoot veel belangstelling. Er kon een paasbakje worden gemaakt een eierdop of een ei worden beschilderd. Geconcentreerd werd er geschilderd en geplakt. Om 4 uur waren alle 90 eitjes beschilderd. Tussendoor kon je onze kippenkuikens en biggetjes bewonderen of even knuffelen met een konijn. En natuurlijk was er voor de inwendige mens ook een drankje en hapje verkrijgbaar. Ondanks een waterig zonnetje hebben we ook alweer heerlijk Boerenijs verkocht.
_DSC7716_DSC7667

 

 

 

 

 

 

Ganzeneieren Expositie

Ganzeneieren

Onze ganzen leggen goed.
Op dit moment vinden we er elke dag een paar.
Maar wat doe je met zoveel eieren. Je kunt ze koken of er een omelet van bakken.
Maar nog leuker is om ze te beschilderen.

Onze vrijwilligsters Dorien en Nicolien zijn creatief en hebben een aantal ganzeneieren prachtig beschilderd.

Ze staan nu tentoongesteld in de boerderij.
Kom ze bekijken of eventueel kopen, een origineel cadeau!

Cadeautip

Voor een origineel handgeschilderd ganzenei vragen wij € 4,95.